Kaivokatu 37, 06100 PORVOO    p. (019)5243 411    fax (019)5244 572

 
 

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet:

Hans-Olof Halén, puheenjohtaja

Kari Heinsaari, varapuheenjohtaja

Emmi Gustafsson

Janne Kuusitunturi

Mikko Reijonen

Liisa Uussaari

Sven Ärlig

Ulla Raitimo, sihteeri

 

Työvoimapoliittisen hankkeen ohjausryhmän asiantuntijajäsenet:

Pasi Nieminen, Porvoon suom. srk

Bettina Sjöström, Työvoiman palvelukeskus Porvoo

Kari Heinsaari, ProPaja

 

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Porvoon seudun työnhakijat ry täytti 20 vuotta ja juhlistimme tätä yhdessä jäsentemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa tupaantuliaisten merkeissä 3.12.2014. Yhdistys sai vihdoinkin uudet, suuremmat tilat ja toimintaa voidaan alkaa jatkossa monipuolistamaan ja laajentamaan erityisesti huomioiden sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy liittyen työttömyyteen. Tilat ovat samassa rakennuksessa kuin ennenkin, keskellä Porvoon kaupunkia. Työttömät tapaavat täällä toisiaan, voivat lukea päivän lehdet ja saavat neuvontaa työnhaussa. Ensimmäisten hankintojen listalla uusiin tiloihin oli tietokone asiakaskäyttöön.

Yhdistyksemme jakaa yhä työttömille ja vähävaraisille ruoka-apua. Ruoka-avun tarve ei ole ainakaan vähentynyt ja tämä tuo toimistollemme noin 40 henkilöä päivittäin. EU-ruoka-apu loppui entisessä muodossaan keväällä 2014 ja uuden järjestelmän kehittäminen vei loppuvuoden. Lupailtua korvaavaa väliaikaista ratkaisua ei tarjottu. Iloksemme saimme kuitenkin paikallisen CityMarketin lisäksi Näsin S-Marketin mukaan leivänjakoon eli haemme jokaisena arkipäivänä leipää näistä molemmista marketeista. Eineksiä emme pysty ottamaan vastaan, koska yhdistyksellämme ei ole vaadittavia kuljetus- ja varastointimahdollisuuksi. 

Olemme maksaneet vuonna 2014 yli 270 eri henkilölle palkkaa. Näistä on työskennellyt palkkatuella 44 henkilöä. Työpaikkojen luomisessa auttaa, kuten jo aikaisempinakin vuosina, menestyksekäs palkanmaksupalvelumme. Työllistämistuilla työllistettyjen palkat sivukuluineen ja ennakkoveroineen tulee maksaa ennen kuin tukitilitykset voidaan toimittaa viranomaisille. Maksettujen palkkojen ja saatavan tuen väliin jäi 4-6 viikkoa viivettä. Viiveestä johtuen tulee työllistämisvarauksiin olla jatkossakin riittävä määrä kassavarantoa. Porvoon seudun työnhakijat ry hoitaa valtakirjalla palkanhoidon ja viranomaisvelvoitteet.

Yhdistyksemme onkin usein erityisesti työllistävän työnantajan tukena käytännön tasolla, jotta tuella työllistämistä ei kaada ainakaan byrokratian vaikeus. Työllistymisen ja työpaikkojen mahdollistamiseksi yhdistyksen toimesta hoidetaan muiden yhdistysten taloudenhoitoa kirjanpitoineen.

Porvoon kaupungin ja PSTH ry:n sopimus ”Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen ja vaikeavammaisten henkilöiden opastaminen työnantajavelvoitteissa” palvelukokonaisuuden sopimuskausi päättyi 31.12.2014. Porvoon kaupunki päätti jatkaa sopimustamme optiovuoden 1.1. - 31.12.2015 ajan. Yhteensä avustettavia työnantajia on 125. Yhdistyksemme työntekijät auttavat vaikeavammaisia löytämään itselleen henkilökohtaisia avustajia ja neuvomme heitä työnantajavelvoitteissa sekä laskemme palkat heidän avustajilleen. Henkilökohtaisen avustajan tehtävään ei ole mitään tiettyä koulutusta, vaan se sopii yleensä kelle tahansa luotettavalle ja vastuuntuntoiselle henkilölle, joka on kiinnostunut tehtävästä ja kemiat kohtaavat avustettavan kanssa. Osa tehtävistä saattaa vaatia melko hyvää fyysistä kuntoa kuten esim. pyörätuolin työntäminen talviaikaan. Mutta pääosin tehtävät ovat tavallista ihmiseltä ihmiselle tehtävää työtä, joka ei vaadi korkeaa koulutustasoa. Moni työtön onkin löytänyt tästä vähintään osa-aikaisen työn. Tehtävät ovat vaihtelevia riippuen vammasta; kotitöitä, asiointia virastoissa, avustamista harrastuksissa tai vapaa-ajalla ihan vaan kahvilassa tai elokuvissa käyden. Vaikeavammaisten henkilökohtaiset avustajat eivät ole tuella työssä, sillä kaupunki korvaa heidän palkkansa.

Pidämme tiiviisti yhteyttä muihin työllistämisasioiden parissa työskenteleviin tahoihin. Porvoon kaupunki on valmistellut työllisyysohjelmaa, johon mekin olemme antaneet panoksemme. Olemme mukana Bestis-takuutiimissä, joka on yhteistyöryhmä, joka koostuu nuorisotakuun toteuttajaorganisaatioista. Ryhmä vastasi koordinoidusti nuorisotakuun toimenpiteiden toteuttamisesta. Kiersimme mm. opastamassa 9-luokkalaisia työelämään liittyvissä asioissa.  Kuulumme myös ProPajan yhteistyöryhmään, jossa ovat edustettuina ne keskeiset tahot, joiden tehtäviin kuuluu aktivoida vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä ja edistää heidän työllistymistään myös avoimille työmarkkinoille Porvoon seudulla. Ryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Yhteistyö Uudenmaan TE-toimiston Porvoon yksikön kanssa on jatkunut sujuvana mm. tukityöllistämiseen liittyvissä asioissa. Olemme esitelleet toimintaamme ja palveluitamme niin pyydettäessä erilaisilla foorumeilla mm. aikuisten työpaja ProPajalla sekä kuntoutettaville, koulutettaville että paikallisille yrittäjille.

Yhdistyksen jäseneksi voi sääntöjen mukaan liittyä 18 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö ja rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Toimistossa työskentelee toiminnanohjaajan/hankevastaavan lisäksi osa-aikaisesti kolme palkanlaskijaa ja kirjanpitäjä sekä toimistoapulainen. ELY rahoitti vuonna 2014 Oskari –osaamisen kehittämishanketta, joka kohdistettiin yhdistysten toimihenkilöihin, vapaaehtoisiin ja yhdistysten toimintaan aktiivisesti osallistuviin muihin henkilöihin. Henkilökuntamme osallistui useaan Oskari-hankkeen koulutukseen esim. taloushallintoon ja projektinhallintaan liittyen sekä saimme hankkeesta konsultointiapua yhdistyksemme kehityspäivään syksyllä 2014. TVY:n Säikeet –hankkeen työntekijä on antanut erittäin osaavaa atk-apua. Pyrkimyksemme on ollut saada tietotekniikkatarpeet suunnitelmallisemmin hallintaan.